Posted on: Posted by: Comments: 0

Nowe badanie zespołu Kaspersky ICS CERT dotyczące zagrożeń dla przemysłowych systemów sterowania (ICS) zwraca uwagę na 103 nowe luki w zabezpieczeniach wykryte w 2019 r., które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.Jest to niemal dwukrotnie więcej w porównaniu z 2018 r., gdy liczba zidentyfikowanych luk wynosiła 61. Aby pomóc organizacjom zabezpieczyć się przed tymi i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, firma Kaspersky oferuje analizę zagrożeń dla systemów ICS w nowej usłudze opartej na subskrypcji.

Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania to jeden ze sposobów przeprowadzania ataków na systemy automatyzacji przemysłowej. Luki w zabezpieczeniach zidentyfikowane przez zespół Kaspersky ICS CERT w 2019 r. dotyczyły najczęściej wykorzystywanego oprogramowania do automatyzacji, przemysłowych systemów sterowania oraz Internetu Rzeczy (IoT). Problemy wykryto w narzędziach zdalnej administracji (34), systemach SCADA (18), oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowej (10), jak również produktach Internetu Rzeczy, rozwiązaniach dla inteligentnych budynków, programowalnych sterownikach logicznych oraz innych komponentach przemysłowych.

Skuteczna reakcja na tego rodzaju zagrożenia może zależeć od tego, w jakim stopniu zespoły ds. bezpieczeństwa technologii operacyjnej (OT) mają ich świadomość. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych zagrożeń oraz wektorów ataków, a także najbardziej podatnych na nie elementów systemów OT oraz sterowania, są dostępne w nowej, kompleksowej usłudze Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting.

Usługa ta zapewnia dostęp zarówno do nowych, jak i wcześniejszych raportów, oferując ich rozszerzone wersje obejmujące analizę nowych zaawansowanych zagrożeń, szerszy obraz ogólnego krajobrazu zagrożeń przemysłowych oraz unikatowe szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń w określonych regionach oraz branżach. Analiza uwzględnia metody ataków oraz szkodliwe narzędzia, w tym programy atakujące poprzez luki w zabezpieczeniach oraz wykorzystywane szkodliwe oprogramowanie, jak również inne istotne czynniki i atrybuty zagrożeń. Dane te mogą pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa w przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa systemów przemysłowych organizacji, lepszej identyfikacji szkodliwej aktywności oraz przypisaniu jej do cybergangów zidentyfikowanych przez firmę Kaspersky.

Usługa oferuje również szczegółową analizę luk w zabezpieczeniach wykrytych przez firmę Kaspersky, takich jak problemy powodujące podatność na ataki, możliwe wektory ataków czy inne informacje techniczne, które mogą pomóc klientom określić ryzyko związane z potencjalnym wykorzystaniem ich systemów przez cyberprzestępców.

Ponadto zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo OT uzyskają dostęp do unikatowych ostrzeżeń dotyczących wcześniej wykrytych luk. W przeciwieństwie do tych dostępnych za pośrednictwem publicznych źródeł, które nie zawsze zawierają wszystkie dane dotyczące kontekstu czy praktyczne rekomendacje, usługa firmy Kaspersky gromadzi wszystkie dostępne informacje na temat luk, prezentując je w sposób umożliwiający wykorzystanie w praktyce. Ułatwia to klientom dokonanie oceny luk i pomaga im opracować odpowiednie środki łagodzące zagrożenie, w przypadku gdy nie są jeszcze dostępne łaty lub nie można ich zainstalować z powodu np. konieczności zapewnienia ciągłości procesu, wymogów dotyczących certyfikacji systemu lub problemów z kompatybilnością.

Raporty zawierają również szczegóły techniczne, takie jak wskaźniki infekcji (IoC) prezentowane w formatach spełniających wymagania przemysłowe (OpenIOC, STIX, reguły YARA oraz SNORT), dzięki czemu klienci mogą zintegrować je z rozwiązaniami bezpieczeństwa w celu lepszego wykrywania incydentów i reagowania na nie.

Wszystkie zasoby dla nowej usługi są opracowywane przez ekspertów z zespołu reagowania kryzysowego firmy Kaspersky w zakresie systemów przemysłowych i oparte na wiedzy zdobytej w wyniku wieloletnich badań nad zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach systemów przemysłowych. Staramy się przekazywać wyniki naszej pracy organizacjom przemysłowym, dbając o ich przystępną formę oraz praktyczny charakter. Informacje te mogą być cenne dla szerszego grona odbiorców, takich jak np. krajowe zespoły CERT, producenci automatyzacji przemysłowej, dostawcy usług cyberbezpieczeństwa oraz twórcy produktów bezpieczeństwa dla systemów ICS. W połączeniu ze źródłami danych dot. zagrożeń dla systemów ICS usługa subskrypcyjna może pomóc im zmodyfikować produkty i usługi zgodnie z najnowszą analizą zagrożeń pochodzącą z naszych źródeł telemetrycznych w środowiskach ICS na całym świecie – powiedział Jewgienij Gonczarow, szef zespołu ICS CERT w firmie Kaspersky.

Więcej informacji na temat usługi Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting wraz z możliwością zamówienia wersji demonstracyjnej znajduje się na stronie https://tip.kaspersky.com.

Pełna wersja raportu wykorzystanego w niniejszej informacji prasowej jest dostępna na stronie https://r.kaspersky.pl/ThLtp.Informacje o Kaspersky ICS CERT

Kaspersky Lab Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky Lab ICS CERT) to globalny projekt uruchomiony przez Kaspersky Lab w 2016 r. w celu koordynacji działań producentów systemów automatyzacji, właścicieli i operatorów obiektów przemysłowych, jak również badaczy bezpieczeństwa IT ukierunkowanych na ochronę przedsiębiorstw przemysłowych przed cyberatakami. Kaspersky Lab ICS CERT koncentruje się głównie na identyfikowaniu potencjalnych i istniejących zagrożeń, których celem są systemy automatyzacji przemysłowej oraz przemysłowy Internet Rzeczy. W pierwszym roku swojej działalności zespół zidentyfikował ponad 110 krytycznych luk w zabezpieczeniach produktów największych globalnych producentów przemysłowych systemów sterowania. Kaspersky Lab ICS CERT jest aktywnym członkiem i partnerem czołowych międzynarodowych organizacji, które opracowują rekomendacje dotyczące ochrony przedsiębiorstw przemysłowych przed cyberzagrożeniami. Więcej informacji znajduje się na stronie ics-cert.kaspersky.com. 

Źródło: Kaspersky

Czytaj więcej

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Leave a Comment